بازدید مدیران بانک ملت از کارخانه شرکت گازسو

بازدید مدیران بانک ملت از کارخانه شرکت گازسو

بازدید مدیران بانک ملت از کارخانه شرکت گازسو

پس از بازدید مدیران ارشد بانک ملت (شعب منطقه شرق تهران) از فضای تولید کارخانه شرکت گازسو و مشاهده روند تولیدات محصولات این شرکت، همچنین نمایش آخرین دستاوردهای تولیدی تجهیزات آشپزخانه صنعتی که مورد استفاده و بهره برداری پروژه های بزرگ قرار خواهد گرفت( محصولات مدرن و هوشمند از جمله فر پخت ترکیبی-SMART CHEF   )، مجددا بمنظور آشنایی بیشتر، سایر مدیران شعب بانک ملت نیز  بازدیدی در تاریخ 17/12/1399 بعمل آوردند.