شرکت گازسو موفق به کسب عنوان واحد صنعتی برتر سال 96

شرکت گازسو موفق به کسب عنوان واحد صنعتی برتر سال 96

شرکت گازسو موفق به کسب عنوان واحد صنعتی برتر سال 96

در بزرگداشت روز صنعت و معدن ، شرکت گازسو موفق به کسب عنوان واحد صنعتی برتر سال 96 گردید و لوح تقدیر و تندیس نقره ای برترین واحد صنعتی را در حضور معاون محترم وزیر صنعت و معدن و نماینده محترم شهرستان هشتگرد از استاندار محترم استان البرز دریافت کرد.