حضور گروه صنعتی گازسو در چهارمین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی و شکلات و تجهیزات کافه و رستوران اصفهان

حضور گروه صنعتی گازسو در  چهارمین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی و شکلات و تجهیزات کافه و رستوران اصفهان

حضور گروه صنعتی گازسو در چهارمین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی و شکلات و تجهیزات کافه و رستوران اصفهان

مکان: محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان
زمان: ۲۷ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
ساعات بازدید:15 الی 21