سندان تفلونی - PM-2

سندان تفلونی - PM-2

کلاف ساخته شده از پروفيل استنلس استیل -

AISI 304 , 18/10 رویه از پلی اتیلن و یا چوب(طبق سفارش)

-قابل تجهیز با طبقه مسطح استیل و یا پاتراکی استیل

محصولات مرتبط میز