سیستم های بارگذاری محصولات در فر طبقاتی

سیستم های بارگذاری محصولات در فر طبقاتی

آسان ترین کاربری از فرها و بالاترین کیفیت نانهای Stone Baked

  • قرار دادن خمیرها روی سطح بارگزار، حمل بسیار آسان به داخل پروفر و سپس بارگزاری محصولات روی سطح سنگ فر، به راحتی و بدون کمترین دردسر جابجایی خمیرها از روی سینی ها و سبدها
  • قرار دادن بارگزاری ها در ارتفاع دلخواه متناسب با فر و با قابلیت تاشو برای اشغال کمترین فضا

 

محصولات مرتبط تجهیزات نانوایی