پروف باکس استاتیک

پروف باکس استاتیک

پروف باکس گازسو راهکاری موثر برای ظرفیت های کوچک تر عملیات است تا در نهایت استفاده بهینه از فضا و هماهنگی ظرفیتی با تجهیزات قرار گرفته روی آن، از انواع فرها تا سایر تجهیزات مانند دونات سرخ کن، امکان تولید بهترین کیفیت خمیرهای پروف شده را نیز فراهم کند.

محصولات مرتبط تجهیزات نانوایی